Business Brainstorm in De Linde

Op 28 november 2023 hielden we onze business borrel in hotel De Linde, Kloosterzande. We hebben de borrel voor een keertje omgetoverd tot een ‘business brainstorm’, omdat zowel de leden als het bestuur eerder al de wens hadden uitgedrukt om met z’n allen te bedenken hoe we met de Business Club vooruit willen.

De resultaten van de brainstorm vind je hieronder samengevat. Er kwamen vier topics aanbod. Voor elk topic lag er een groot blad papier op een aparte tafel, met een vraag of een statement. Iedereen kon z’n vraag of idee kwijt op een post-it, om die vervolgens op het juiste topic te plakken.

De topics

 • Ondernemerschap
 • Leden
 • Website en Socials
 • Evenementen

Ondernemerschap

 1. Er gingen wat stemmen op om toch eens na te denken over een naamswijziging voor onze club. Die avond werd de naam nog niet gewijzigd, maar dat zou toch nog anders lopen op de algemene ledenvergadering van januari 2024!
 2. Ook hebben we aangegeven dat er een breder draagvlak moet gecreëerd worden voor en door de club. We willen herbekijken en/of herbevestigen waar de club voor staat.
 3. Er is stevige interesse om ook eens sprekers vanuit diverse vakgebieden uit te nodigen op één van onze volgende business borrels
 4. Verder willen we van mekaar leren
 5. En tot slot is er een drang naar samen groeien, dus als club maar ook als lid

Leden

 1. Leden komen naar business borrels. Maar niet allemaal! Hoe komt dat? Waarom komen jullie? Waarom niet? Tijd voor een digitale poll, denken we dan!
 2. Leden willen geïnformeerd blijven – we kunnen daarvoor een nieuwsbrief organiseren. Ook kunnen we een lid in de kijker zetten, als vast item in die nieuwsbrief.
 3. Leden willen elkaar beter leren kennen. En dat kan natuurlijk perfect op de borrel, maar er zijn ook leden die je misschien nog nooit onder het borrelen hebt ontmoet. We willen de website gebruiken om daar een smoelenboek op in te richten met ‘Wie en Wat?”
 4. De frequentie van onze business borrel: voor sommigen ligt die nogal hoog, anderen vinden ‘m eigenlijk te laag! Kunnen we de frequentie behouden? Of zelfs tussentijds mekaar nog vinden, op eigen initiatief? Of werken met een aangepaste formule (bvb. grotere kwartaaltopics?)
 5. Wat drijft de leden om naar de borrel te komen, wat brengt ons samen? Daar werd heel wat over gezegd en geschreven, maar onderling contact en uitwisselen van ervaringen vinden we belangrijk.
 6. De leden geven ook aan dat we een ambassadeursfunctie naar mekaar toe hebben – in de buitenwereld denken we ook eens aan onze mede-leden, bvb. als er zich opportuniteiten voor doen

Website en Socials

 1. we willen een aparte sectie en directory van en voor de leden – dit is een afgeschermd onderdeel van de website dat enkel met een login toegankelijk is
 2. we willen een smoelenboek op de site: wie doet wat?
 3. graag ook de bestuursverslagen e.d. op de site
 4. elke regio telt

Evenementen

 1. bedrijfsbezoek bij onze eigen leden
 2. beter 1 groot evenement EN een paar kleintjes
 3. misschien moeten we ook eens een feestelijke avond organiseren voor/door/met onze leden
 4. er is sowieso het Smaken en Zaken evenement, dat is een blijver!
 5. en we gaan terug een aparte activiteiten commissie in het leven roepen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar