Druk bijgewoonde jaarvergadering in Hotel De Linde – Kloosterzande. BCPerkpolder op naar de 100 leden

Een dertigtal leden van de Business Club Perkpolder verzamelden maandagavond 23 januari in Hotel De Linde te Kloosterzande voor de derde jaarvergadering. Het stemmig verlichte, Bourgondische interieur van de gelagzaal was op deze gure winteravond de ideale omgeving voor een warme ontvangst en dito nieuwjaarswensen, en het bestuur trok genereus de beurs om met alle aanwezigen te klinken op 2023. Een goed begin is het halve werk (en de afwezigen hadden weer eens ongelijk).

Na het diner, keurig verzorgd door Willem en zijn team, was het tijd voor de hoofdmoot van de avond, de jaarvergadering van en met onze leden. Na het welkomstwoord door voorzitter Tom, gaf vice-voorzitter Jacqo een overzicht van de werking tijdens het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de komende maanden. 

Alle leden krijgen het verslag van de vergadering toegestuurd, maar we onthouden alvast dat de onderhandelingen met Waterzande omtrent het geplande multifunctionele gebouw op het voormalige veerplein gunstig verlopen (en dat voorzitter Tom en leden Rein van Glasbeek en Rolf van der Heijden hier flink aan de kar hebben getrokken). Wat activiteiten betreft, ziet het voorjaar er al goed gevuld uit, met een busreis/bedrijfsbezoek in maart en een foodtruckfestival op het veerplein te Perkpolder in mei. 

Maar er kan nog bij! Beste leden, heb je een idee voor een clubactiviteit? Laat je niet pramen en spreek het bestuur aan via secretariaatbcperkpolder@gmail.com 

Ook de commissies voor de organisatie van het bedrijfsbezoek en het foodtruckfestival kunnen nog versterking gebruiken.

Na het verslag over de financiën door de voorzitter  (we zijn zuinig) werden Tom Willaert, Nadine de Rooij, Jacqo Neve en Tony Meesdom in hun respectievelijke bestuursfuncties bij unanimiteit door de aanwezige leden herverkozen. Tegelijk trad Luc Fermont aan als nieuwe penningmeester (eveneens unaniem bij handopsteking verkozen), wat onze voorzitter een zucht van verlichting ontlokte.

Verder goed nieuws: de ledencontributie blijft wat ze was. Waterzande ziet – aldus voorzitter Tom – de komende uitspraak van de Raad van State in het geschil met Stichting Schone Polders met vertrouwen tegemoet. En drie nieuwe leden hebben zich aangemeld, wat het totaal voorlopig op 87 brengt. Op naar de 100 leden! 

Een tevreden voorzitter hamerde de vergadering af rond 20.40u, waarna de toog wenkte om te komen naborrelen en -kaarten. Eens te meer een geslaagde activiteit van, voor en door ondernemers van BC Perkpolder.

PS: Naar aanleiding van een opmerking door Jaques Duerinck i.v.m. mogelijke energieproblemen bij leden-ondernemers werd de idee geopperd om de leden-ondernemers hieromtrent te bevragen. Arno Rotsaert stelt voor om een en ander via een Zoom-meeting te organiseren. Goed idee. We werken eraan. Hou jullie mailbox in de gaten.

PS2: Arno gaf het goede voorbeeld door via TripAdvisor een leuke review te posten over Hotel De Linde. Wat voor hen geldt, gaat zeker ook op voor onze andere leden horeca- en     

andere evenementen-uitbaters. Allen naar https://www.tripadvisor.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar