Eén jaar Business Club Perkpolder. Een stand(punt) van zaken

Op 18 december bestaat Business Club Perkpolder een jaar. Tijd om een eerste balans op te maken met Tom Willaert en Jacqo Neve van het bestuur.

Tom Willaert : “Even rewind. Het Plan Perkpolder is indertijd opgezet om – na het verdwijnen van het veer naar Kruiningen – een broodnodige (socio)economische impuls te geven aan onze regio en ervoor te zorgen dat onze ondernemers – én hun kinderen – in eigen streek aan de bak kunnen komen, initiatieven nemen en succes boeken. 

Economische impuls mee vorm geven

Met de Business Club Perkpolder maken wij ons sterk dat wij die economische impuls mee vorm kunnen geven. We worden in die overtuiging gesterkt door onze leden, wier aantal ondertussen is uitgegroeid tot 75. Dat zijn evenveel ondernemers die actief zijn in onze regio, maar ook in midden en west Zeeuws-Vlaanderen, in Zeeland en zelfs over de grens in (Belgisch) Vlaanderen. Een en ander is maatgevend voor de behoefte die er bestaat bij onze leden aan een ‘interface’ tussen hen en het project Perkpolder. Behoefte aan een belangenverdediger die ervoor zorgt dat onze ondernemers daadwerkelijk bij de uitwerking van het plan betrokken worden en de nodige kansen en opportuniteiten krijgen om er mee invulling aan te geven. 

Want dat was toch de bedoeling van het hele opzet…”

Jacqo Neve: “Uit de vele raadszittingen en vergaderingen die aan de basis liggen van het Plan Perkpolder onthouden wij dat het project 1) mede ten goede moest komen aan onze ondernemers uit de wijde omtrek, 2) een bovenregionale uitstraling diende te hebben. Het mocht zich m.a.w. niet beperken tot het uit de grond stampen van een (slaap)dorp aan de Schelde maar moest door zijn unieke omkadering – de jachthaven, het hotel, het 18 holes golfterrein op Deltahoogte met zicht op de Schelde – publiek aantrekken van buiten de regio en zelfs van over de grenzen.” 

Alsnog het bovenregionale aspect nastreven

Tom Willaert: “Het moet ons als bestuur van het hart dat met het schrappen van het golfterrein de realisatie van de tweede doelstelling behoorlijk gehypothekeerd wordt. We zullen dan ook van nabij toekijken hoe de alternatieve invulling van de westelijke Perkpolder vorm zal krijgen en of hier ook voor onze ondernemers voldoende opportuniteiten zullen gecreëerd worden. Positief is dat men met het project toenadering zoekt tot andere initiatieven, zoals het Grenspark Groot Saeftinge.”

Jacqo Neve: “Maar de relatieve tegenslag met het golfterrein heeft ons niet ontmoedigd, integendeel. We hebben het laatste jaar niet stil gezeten en met ons dagelijks bestuur hebben we behoorlijk aan de kar getrokken en we kunnen voor dit eerste jaar – in weerwil van de bestuurlijke Coronagekte – een mooi palmares voorleggen. In september zijn we gestart met de maandelijkse ondernemersborrel, telkens bij een van onze leden-horecazaken.” 

Intentieverklaring invulling multifunctioneel gebouw

Tom Willaert: “Op de – gezien de avondlijke lockdown – voorlopig laatste borrel hebben wij samen met de projectontwikkelaar Waterzande BV een intentieverklaring ondertekend over de invulling – door onze leden – van een multifunctioneel gebouw. Een intentieovereenkomst waarin onze ondernemersvereniging de gelegenheid krijgt om het geplande multifunctionele bedrijfsgebouw kwalitatief hoogstaand in te richten qua aanbod van horeca, retail en mogelijk nog aanpalende activiteiten en met als doel ook indirect aan te kopen. 

Er zal door het dagelijks bestuur het nodige aan tijd besteed worden om een zo compleet mogelijk businessplan op te stellen en voor te leggen aan Waterzande BV en de leden. Dit gebouw krijgt een centrale functie in het plan Perkpolder. Het zal onderdak bieden aan minimaal primaire voorzieningen die van belang zijn voor inwoners en bezoekers van dit gebied. Er is nog volop werk aan de winkel om alle behoeften in kaart te brengen en daarvoor de juiste vierkante meters te reserveren. Interesse hiervoor is reeds gebleken en dat horen we graag. Een duidelijk voorbeeld van hoe we als club elkaar vooruit kunnen helpen. En dat was ook mede de bedoeling.

Ondertussen hebben wij ook goede contacten met Perkpolder Beheer BV, zodat wij ook vanuit dat perspectief kort op de bal kunnen spelen. Wij spreken de hoop uit – en wij zijn ervan overtuigd – dat wij samen met Waterzande BV, Perkpolder Beheer BV en al onze leden het verschil zullen maken bij dit voor onze regio cruciaal project.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar