Eerste Spadesteek Waterzande: Bloed, Zweet en Tranen

Op 21 oktober 2023 werd de eerste (virtuele) spadesteek van het project Waterzande met de nodige gegadigden gevierd, met een hapje en bijhorrend drankje. En met de wind, want die mag niet ontbreken natuurlijk.

Onze voorzitter, Tom Willaert, kan terugblikken op een lange periode van hard werk, als fervent ambassadeur van dit project. Het liet Tom niet ongemoeid, deze spadesteek, en dat moest dan ook terstond met het geschreven woord aan de kronieken van de club toegevoegd worden!

Onderstaand vindt je het artikel, dat Tom zelf schreef voor zijn blog “Het glas is halfvol“, met de oorspronkelijke titel “Bloed, Zweet en Tranen… Het loont uiteindelijk…“.

Onderstaand artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op woensdag 25 oktober 2023, op Het Glas is Halfvol.


Bloed, Zweet en Tranen… Het loont uiteindelijk…

Afgelopen zaterdagochtend, 21 oktober 2023, was ik uitgenodigd om in mijn functie als voorzitter van de BusinessClub Perkpolder en lid van de Pro Perkpolder Groep, aanwezig te zijn bij de symbolische “eerste spade in de grond moment” in het aanstaande nieuwe dorp Waterzande. CEO van Waterzande B.V., de heer Wim Van den Abbeele, deed dit in samenwerking met wethouder Ruissen van de gemeente Hulst door gezamenlijk een lint door te knippen.

Vele mensen, vooral lokale politici naast overige belangstellenden zoals toekomstige bewoners en streekbewoners waren getuigen van dit historische moment want dat was het.

Voor mij persoonlijk als ambassadeur van het eerste uur voor Plan Perkpolder ging er een mix van herinneringen voorbij in mijn gedachten. De vele tijd en rotsvast geloof in wat de leefbaarheid zou kunnen terugbrengen in dit specifieke deel van onze mooie gemeente, zowel sociaal als economisch, heeft mij altijd geholpen hiermee ook anderen de kansen die dit plan biedt te laten zien en verhaalde er veelvuldig over aan wie het maar horen wilde. Ook aan degenen die er niet van wilden horen overigens.. en altijd op basis van inhoud. 😉 Ik stond achteraan, kon het geheel overzien en dacht: we maken het dan eindelijk mee en zag vele foto’s gemaakt worden van het heuglijke feit en later verschijnen op de sociale media.

Ambassadeurs Plan Perkpolder

Als eerste ambassadeur van het Plan Perkpolder in het jaar 2009/2010, toen nog voorzitter van ondernemersvereniging Hulst Vestingstad, heb ik persoonlijk het plan laten opnemen in het speerpuntenbeleid van de gemeente in de toen nog aanwezige Commissie Economie van de gemeente Hulst. Dit uiteraard in samenwerking met alle andere toen nog bestaande ondernemersverenigingen en brancheorganisaties waaronder ook Jacqo Neve, toen voorzitter van de winkeliersvereniging en ondernemersvereniging Hontenisse, ook ambassadeur geworden en nu vice voorzitter in de BusinessClub Perkpolder. Mooie tijd waar in ras tempo meerdere ambassadeurs aansloten. Nadine de Rooij (toen naast secretaris van dezelfde ondernemersvereniging waar ik voorzitter was en nu secretaris in de BusinessClub Perkpolder) was werkzaam voor Perkpolder Beheer B.V. en ze met name de contacten onderhield met de ambassadeurs. De interactie met alle omwonenden en het ambassadeursbestand was een geweldige opsteker voor het plan waar ook kritische noten niet geschuwd werden. Alles behoeft nuance, ook het notoire tegengeluid wat werd gepromoot door de reguliere pers en regionale omroep alsof iedereen in de regio tegen het plan was. Wij wisten dat dat niet zo was en namen de handschoen voor een positief geluid op.

Pro Perkpolder Groep

Dit heeft dan uiteindelijk geleid tot het oprichten van de Pro Perkpolder Groep waar ik een van de voortrekkers werd in het vroege voorjaar van 2018. De meesten van ons waren ook al ambassadeur en zijn we naadloos overgegaan in een sterk groeiende groep voorstanders van zowel burgers, ondernemers en een paar politici die veelvuldig bij elkaar kwamen. Zo kwam ook de voortrekker van eerste uur, Ben Pauwels, oud bestuurder in zowel de gemeente Hontenisse, Hulst en Provincie, er ook weer bij, aangestoken door onze enthousiaste pro plan perkpolder groepsleden. Ook Ben mag trots zijn op wat hij in het verleden in gang heeft gezet! Het was knokken om aandacht te krijgen voor het pro geluid en vooral ook om politiek Hulst wakker te houden die af en toe onder de druk dreigden te bezwijken van al die negativiteit die werd gecreëerd rondom het plan. Toenmalig wethouder Frank van Driessche kan er over meepraten. Het is niet gemakkelijk om roerganger van een beladen dossier te zijn wat zo veelomvattend is waarbij ook nog eens zoveel verschillende publieke en private partijen bij betrokken zijn. Niet alle kritiek was onterecht overigens. Iedereen was het eens dat er geen twijfel mocht bestaan aan gezondheid voor mens, dier en milieu en dan ging het met name over de enorme ophoging voor het toen nog grote plan van een golfbaan/-resort in de Westelijke Perkpolder. Arjan van Eekelen nam van mij uiteindelijk het stokje over als woord- en penvoerder van de Pro Perkpolder Groep toen uiteindelijk op 18 december 2020 de ondernemersvereniging BusinessClub Perkpolder werd opgericht met als doel regionaal en grensoverschrijdend MKB mee te laten profiteren van alle ontwikkelingen en spin-off die Plan Perkpolder met zich mee brengt tot in lengte van dagen.

Tegenstrijdige visie gemeente periode 2000-2003

Voor deze periode neem ik jullie toch graag nog even mee naar de periode in het tumultueuze dorpsleven in Ossenisse waar direct na de koop van mijn huidige woning (in het voorjaar van 2001) de onzalige mededeling kwam dat er een industrieel windmolenpark gebouwd zou worden, in de eerste fase maar liefst 16 windmolens van 120 meter hoog en daarna nog eens 16 stuks, allemaal gesitueerd in de Hooglandpolder. Dat werd voor de aankoop uiteraard niet verteld. Ze waren in Ossenisse net bekomen van het tegenhouden van nieuwe mega varkensstallen. De keuze van mijn vrouw en ondergetekende om uitgerekend in de voormalige gemeente Hontenisse uiteindelijk te gaan wonen, was gelegen in het feit dat er een nieuw grote impuls zou komen in het gebied nadat het veer Kruiningen-Perkpolder uit de vaart genomen zou worden in 2003. Toen nog aangekocht als vakantiewoning met de bedoeling permanent terug te keren naar de regio en mee te genieten van de nieuwe ambitieuze toeristische bedrijvigheid die ontwikkeld zou worden. Er was zelfs nog sprake van Hontenisse aan Zee, later dus werd het Plan Perkpolder. Een tweetal jaren gemiddeld een paar keer per week op en neer rijden vanuit Goirle waar we toen woonachtig waren om de politiek in Hulst, in mijn rol als actielid van comité Hooglandpolder Hoogbouwkolder, te overtuigen dat dat grootschalige windmolenpark wel een heel erg slecht idee is wanneer je ook een grootschalige economische pijler op gebied van toerisme wenst te ontwikkelen in het gebied Perkpolder en de kop van Ossenisse. Ik stond dus meteen op de barricaden met vele andere actieve Snissers. Het strookte naar mijn beleving niet dat je een industriële ontwikkeling pal naast een toeristische ontwikkeling kunt promoten.

De “hekwerken op de dijk” soap

Blij dat die windmolens na ongekend veel inzet van de Snisse bevolking niet gekomen zijn. Dit heeft uiteindelijk allemaal geleid dat de omgeving van Plan Perkpolder aantrekkelijk kon blijven voor de bestaande recreatiebedrijven en de nieuwe ontwikkelingen.. Dachten we.. want enkele jaren verder waren daar plots de onaangekondigde werkzaamheden op de dijk waar hekken werden geplaatst en we zowaar niet meer konden recreëren. Ja, zelfs niet meer buitendijks konden fietsen/wandelen. Het Waterschap maakte het wonen hier zelfs onaantrekkelijk en toeristisch dreigde een streep gezet te worden mbt het buitendijks recreëren aan de oevers van onze geliefde Westerschelde. Ondergetekende en het dorp Ossenisse stonden alweer op de barricaden (periode 2009-2012). Vele procedures en acties later zijn de hekwerken verdwenen en kan er gewoon weer gerecreëerd worden. De ervaring leert overigens dat je het dorp Ossenisse beter niet tegen kunt hebben.. ;-). Weerstand uit Ossenisse heeft er in ieder geval toe bijgedragen dat de bestaande recreatiebedrijven en wat komen gaat, kan blijven genieten van de openheid van ons landschap.

Ja, je moet er wat voor over hebben en knokken voor draagvlak gedurende ruim 20 jaar en de politiek bij de les houden (!!). Het gebeurt niet vanzelf om iets tot ontwikkeling te laten komen waar de generaties na ons net zo kunnen genieten als wij tot nog toe hebben gedaan en nog steeds doen. Ik hoop dat het wat rustiger wordt op het gebied van actievoeren en wat rustiger tijden gaan aanbreken maar och ja.. ik koos ervoor om ook iets in de politiek te doen… Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Op het succes van Waterzande voor onze leefgemeenschap!


Mooi artikel, Tom!

Om af te ronden, nog een paar extra foto’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar