OVER ONS

Over Ons

Business Club Onbegrensd heeft als doel het draagvlak te verbreden voor de beoogde socio-economische impuls in Zeeuws-Vlaanderen, door het samenbrengen van ondernemers, over grenzen heen.

Daarom wil de BCO een brede, inclusieve vereniging zijn waartoe alle MKB en ZZP ondernemers, ook van buiten de regio/landsgrenzen, kunnen toetreden.

MMI_9356 kopiëren

Kansen creëren en belangen behartigen

Een belangrijk doel is kansen te creëren voor de leden, en als volwaardige gesprekspartner de belangen van de regio en zijn ondernemers te behartigen bij het gemeentebestuur en andere partijen. BCO wil daartoe een goede communicatie tot stand brengen met de gemeente Hulst. Concreet zal het bestuur ijveren voor een heroprichting van de commissie Ondernemen, dit in samenwerking met andere ondernemersverenigingen en belangenorganisaties.

Korte en lange termijnvisie

Het bestuur van BCO ziet een aantal doelen op korte en lange termijn, waaronder de oprichting van werkgroepen rond bv. horeca, retail, ICT e.d. Verder wil BCO de competenties van de aangesloten ondernemingen in kaart brengen en beschikbaar stellen d.m.v. een online databank en web engine. Ook wil BCO structureel samenwerken met lokale en regionale "stakeholders" zoals dorpsraden, verenigingen, eventorganisaties, onderwijs, etc, waarbij synergievoordelen te behalen zijn op sociaal-economisch vlak.

Het Bestuur

Spring naar toolbar